De 5 natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een BATC natuurgeneeskundig therapeut haar cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Hoe geef ik invulling aan deze vijf principes ?

Energie :

Alles bestaat uit energie. De Chinese Geneeswijzen (TCM) gaan uit van de basisprincipes Yin (passief) en Yang (actief). Zoals bij alles in ons lichaam is de balans tussen deze basisprincipes van het allergrootste belang. Ons lichaam is uitgerust met een fantastisch netwerk (meridianen), waar deze energie doorheen stroomt. En soms is de energie uit balans. Door ervoor te zorgen dat de balans tussen de basisprincipes en binnen de meridianen zich kan herstellen bereiken we een betere doorstroming, meer balans en een verbetering in fysiek en mentaal welzijn en gezondheid. Vanuit de Orthomoleculaire Epigenetica kijk ik naar de verschillende systemen (zoals bio-chemie, energie-cyclus, pathogenen, voeding en beweging), om ook fysiologisch te kunnen bekijken waarom het energiepeil achterblijft.

De werkvormen die ik als therapeut toepas om dit te bereiken zijn orthomoleculaire ondersteuning met supplementen, levensstijl-adviezen, Shiatsu en fysische vaattherapie Bemer.

Prikkeloverdracht :

Het zenuwstelsel zorgt voor communicatie tussen de hersenen en de rest van het lichaam middels een fantastische bekabeling. Wanneer dit goed functioneert worden de signalen correct doorgegeven. Het wordt dan mogelijk het lichaam op de voor ons beste wijze te laten reageren. Ook kunnen wij de signalen van ons lijf beter ervaren en daardoor fysieke spanning, een onbalans in het lichaam en (negatieve) emoties sneller opmerken. Middels de acupunctuurpunten op de meridianen kan deze communicatie verbeterd worden, waardoor er een betere en bewustere prikkeloverdracht plaats kan vinden. Door daarnaast naar de bio-chemie en de fysiologie te kijken kunnen we de prikkeloverdracht nog verder stimuleren.

De werkvormen die ik als therapeut toepas om de prikkeloverdracht te verbeteren zijn orthomoleculaire ondersteuning door fysische vaattherapie Bemer, supplementen, voeding en levensstijl, Shiatsu, Do-In en mindfulness.

Drainage :

Via ons huidige westerse leef- en voedingspatroon krijgen wij veel gifstoffen binnen. Deze gifstoffen kunnen  een goede werking van verschillende organen in de weg staan, waardoor er fysieke en/of mentale klachten kunnen ontstaan. Het is daarom heel belangrijk om het lichaam te helpen deze verontreinigingen af te voeren en kwijt te raken, om de balans in de organen en het systeem te herstellen.

De werkvormen die ik als therapeut  toepas om dit te bereiken zijn Detox-begeleiding, regulerende darm-therapie, fysische vaattherapie Bemer, orthomoleculaire ondersteuning met supplementen, voeding en levensstijladviezen, Shiatsu en cupping.

Voeding :

Ons lichaam en onze geest hebben opbouwende voedingsstoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Naast het aanbieden van de juiste voedingsstoffen, en dat is per systeem verschillend, is het ook belangrijk dat je lichaam de voedingsstoffen kan verteren en deze op een adequate wijze aan de cellen aan kan bieden om het lichaam van nieuwe energie te voorzien. Wanneer niet de juiste voedingsstoffen worden aangeboden of je voeding kan niet meer verteerd of omgezet worden, kunnen er problemen in het systeem ontstaan. Juiste voeding, aangepast aan de constitutie van de cliënt zorgt ervoor dat je vitaal en energiek door het leven zult gaan.

De werkvormen die ik als therapeut  toepas om dit te bereiken zijn orthomoleculaire ondersteuning met supplementen, fysische vaattherapie Bemer, onderzoeken, persoonlijke voedings- en levensstijladviezen en Shiatsu.

Psyche :

Volgens de Chinese Geneeswijzen (TCM) zijn body en mind een geheel. Flexibel van lijf staat gelijk aan flexibel van geest. Verkrampingen in het lichaam kunnen gevolgen hebben voor de mind en vice versa. Door het lichaam te behandelen wordt de mind rustiger en opener. Emotionele problemen en stress kunnen worden doorbroken. Bewustwording is hierbij een belangrijk proces en een belangrijk onderdeel van mijn behandelingen. Door de behandelingen leert men beter luisteren naar het eigen lijf. Hierdoor ontstaat er (weer) een belangrijk evenwicht, waardoor emotionele problemen en stress kunnen worden voorkomen. Er ontwikkelt zich een betere mentale en fysieke gesteldheid, met meer energie en levensvreugde.

De werkvormen die ik toepas als Natuurgeneeskundig Therapeut om dit te bereiken zijn orthomoleculaire ondersteuning met neurotransmitter-onderzoeken, supplementen, fysische vaattherapie Bemer en levensstijladviezen, Shiatsu, meditatie, Do-In en mindfulness.