Over Ons

welkom op de site van behandelcentrum “De Vijf Elementen, Centrum voor Wel-Zijn”. 

Op 22 mei 2017 ben ik afgestudeerd als Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut. Als gevolg van dit diploma ben ik als behandelaar sinds oktober 2017 aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). Dit maakt het mogelijk dat mijn behandelingen door bijna alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed worden, mits u aanvullend bent verzekerd.

Als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut ben ik sinds 2013 aangesloten bij de beroepsvereniging Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Voor u, als cliënt,  is dat belangrijk omdat u daarmee vooraf de zekerheid hebt dat ik voldoe aan de gestelde eisen met betrekking tot kwaliteit en praktijkvoering.

De 5 natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een BATC natuurgeneeskundig therapeut haar cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Meer informatie over het behandelcentrum kunt u verder op deze website lezen of in de volgende te downloaden flyers:

Mijn naam is Colinda van der Kraan-Frederiks en ik wens u veel plezier op mijn site. Heeft u vragen c.q. opmerkingen, dan ben ik altijd per e-mail of telefonisch bereikbaar op 06-51346876.