Over Ons

 

welkom op de site van “De Vijf Elementen, Centrum voor Wel-Zijn”, praktijk voor complementaire geneeswijzen. 

Vanaf maandag 6 maart kunt u ons weer vinden op het adres Henry Dunantweg 40B.

Op deze site kunt u lezen wat ik u te bieden heb in de vorm van verschillende natuurgerichte en complementaire therapieën. Ook vindt u informatie over het Centrum voor Wel-Zijn en mijn collega's.

Als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut ben ik sinds 2013 aangesloten bij de beroepsvereniging Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Voor u, als cliënt,  is dat belangrijk omdat u daarmee vooraf de zekerheid hebt dat ik voldoe aan de gestelde eisen met betrekking tot kwaliteit en praktijkvoering. Ook is het hierdoor vaak mogelijk om de consulten te declareren bij uw ziektekostenverzekeraar indien u de juiste aanvullende verzekering hebt en indien het een curatieve behandeling betreft. Ontspanningsmassages worden niet vergoed.

 

De 5 natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een BATC natuurgeneeskundig therapeut haar cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Hoe geef ik invulling aan deze vijf principes ?

Energie :

Alles bestaat uit energie. De TCM gaat uit van de basisprincipes Yin (passief) en Yang (actief). Zoals bij alles in ons lichaam is de balans tussen deze basisprincipes van het allergrootste belang. Ons lichaam is uitgerust met een fantastisch netwerk (meridianen), waar deze energie doorheen stroomt. En soms is de energie uit balans. Door ervoor te zorgen dat de balans tussen de basisprincipes en binnen de meridianen zich kan herstellen bereiken we een betere doorstroming, meer balans en een  verbetering in fysiek en mentaal welzijn en gezondheid.

De werkvormen die ik als natuurgeneeskundig therapeut toepas om dit te bereiken zijn Shiatsu, moxa, guasha, cupping.

Prikkeloverdracht :

Het zenuwstelsel zorgt voor communicatie tussen de hersenen en de rest van het lichaam middels een fantastische bekabeling. Wanneer dit goed functioneert worden de signalen correct doorgegeven. Het wordt dan mogelijk het lichaam op de voor ons beste wijze te laten reageren. Ook kunnen wij de signalen van ons lijf beter ervaren en daardoor fysieke spanning, een onbalans in het lichaam en (negatieve) emoties sneller opmerken. Middels de acupunctuurpunten op de meridianen kan deze communicatie verbeterd worden, waardoor er een betere en bewustere prikkeloverdracht plaats kan vinden.

De werkvormen die ik als natuurgeneeskundig therapeut toepas om de prikkeloverdracht te verbeteren zijn Shiatsu, moxa, cupping, guasha, Do-In, Mindfulness.

Drainage :

Via ons huidige westerse leef- en voedingspatroon krijgen wij veel gifstoffen binnen. Deze gifstoffen kunnen  een goede werking van verschillende organen in de weg staan, waardoor er fysieke en/of mentale klachten kunnen ontstaan. Het is daarom heel belangrijk om het lichaam te helpen deze verontreinigingen af te voeren en kwijt te raken, om de balans in de organen en het systeem te herstellen.

De werkvormen die ik als natuurgeneeskundig therapeut  toepas om dit te bereiken zijn Shiatsu, cupping en ondersteunende voedingsadviezen.

Voeding :

Ons lichaam en onze geest hebben opbouwende voedingsstoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Naast het aanbieden van de juiste voedingsstoffen, en dat is per systeem verschillend, is het ook belangrijk dat je lichaam de voedingsstoffen kan verteren en deze op een adequate wijze aan de cellen aan kan bieden om het lichaam van nieuwe energie te voorzien. Wanneer niet de juiste voedingsstoffen worden aangeboden of je voeding kan niet meer verteerd of omgezet worden, kunnen er problemen in het systeem ontstaan. Juiste voeding, aangepast aan de constitutie van de cliënt zorgt ervoor dat je vitaal en energiek door het leven zult gaan.

De werkvormen die ik als natuurgeneeskundig therapeut  toepas om dit te bereiken zijn Shiatsu en ondersteunende voedingsadviezen.

Psyche :

Volgens de Chinese Geneeswijzen (TCM) zijn body en mind een geheel. Flexibel van lijf staat gelijk aan flexibel van geest. Verkrampingen in het lichaam kunnen gevolgen hebben voor de mind en vice versa. Door het lichaam te behandelen wordt de mind rustiger en opener. Emotionele problemen en stress kunnen worden doorbroken. Bewustwording is hierbij een belangrijk proces en een belangrijk onderdeel van mijn behandelingen. Door de behandelingen leert men beter luisteren naar het eigen lijf. Hierdoor ontstaat er (weer) een belangrijk evenwicht, waardoor emotionele problemen en stress kunnen worden voorkomen. Er ontwikkelt zich een betere mentale en fysieke gesteldheid, met meer energie en levensvreugde.

De werkvormen die ik toepas als Natuurgeneeskundig Therapeut om dit te bereiken zijn Shiatsu, Meditatie, Do-In en Mindfulness. 

Mijn naam is Colinda Frederiks en ik wens u veel plezier op mijn site en voor vragen c.q. opmerkingen ben ik altijd per e-mail of telefonisch bereikbaar op 06-51346876

.